top of page

Organisatie ontwikkeling

Meten is weten!

Met de Human Value MRI© brengt u de tevredenheid, loyaliteit en feedback van medewerkers , de volwassenheid en de positionering van uw bedrijf in de arbeidsmarkt interactief in beeld. Wat gaat goed en wat kan beter? Waar zitten de aandachtspunten? U krijgt het direct concreet in beeld.

De resultaten van het onderzoek worden door de onderstaande 5 interactieve infographics inzichtelijk gemaakt:

  1. De medewerkerstevredenheid

  2. De medewerkerspassie en commitment

  3. De bedrijfscultuur

  4. De arbeidsmarktpositionering

  5. De HRM volwassenheid

De infographics zijn te filteren op functies, producten, afdelingen, locaties, landen en individuen. Op deze wijze kunt u unieke dwarsdoorsnedes en vergelijkingen maken. Inzoomen en tot unieke inzichten komen, samen met uw team. Bij het medewerkerstevredenheids onderzoek wordt uiteraard de filtering beperkt i.v.m. de anonimiteitswaarborging.

Kijk voor meer informatie op de site van onze partner: 

 

https://www.biic.nl/human-value-mri/

Van visie tot vakmanschap.

Een goede visie wordt pas iets waard als je er iets mee doet….. Een visie zonder competenties is als een lege huls, terwijl competenties zonder visie tot ongeleid gedrag leidt. Ze kunnen niet zonder elkaar. 

 

Managementteams en professionals vanuit het primair proces denken en werken vanuit een ander kader. Bestuurders, directeuren en managers denken overstijgend, vanuit visie. Professionals in het primaire proces werken vanuit hun persoonlijke drijfveren. In het sociale domein is dat meestal waarde toe willen voegen aan het leven van de burger/cliënt. Als deze verschillende lagen van een organisatie zich door elkaar laten inspireren ontstaat iets krachtigs. Uit die inspiratie ontstaan de meest krachtige leidende principes.

Wanneer de visie en de leidende principes concreet en vanuit de bedoeling geformuleerd zijn, kun je scherpte ontwikkelen op de benodigde competenties.

 

Leidende principes richten het gedrag van 

professionals. De centrale vraag is dan: “welke competenties zijn er nodig om de visie en de leidende principes handen en voeten te geven”.  

We helpen uw organisatie om tot een passende visie te komen en deze te vertalen naar competenties.

bottom of page