top of page

Team coaching

Teams kunnen een bron van inspiratie, steun, deskundigheid en plezier vormen. Helaas is dit in de praktijk lang niet altijd het geval. Onze teamcoaching richt zich op de factoren die een team laat excelleren.

 

We werken op een oplossingsgerichte wijze aan het opheffen van blokkades in de samenwerking, het verstevigen van de kwaliteiten in het team en aan oplossingen voor lastigheden. 

Alles wat iemand doet en laat draagt bij aan helderheid of chaos in de samenwerking. Op het moment dat ieder teamlid zich bewust is van zijn of haar rol, van het effect van zijn of gedrag, dan maakt het team de juiste stappen naar een vitaal en daadkrachtig team. Dit wat we doen doen middel van onze werkwijze. 

Meten is weten!

Effectieve teams hebben een aantal zaken gemeenschappelijk. Er is bijvoorbeeld sprake van: psychologische veiligheid, afhankelijkheid (trouw aan afspraken), structuur en duidelijkheid, verbinding met de betekenis van het werk en besef van de impact van het werk. Deze kenmerken zijn te meten en daar valt op te sturen. Wij bieden verschillende manieren om dat te doen.

Van laagdrempelige testjes en interviews, tot assessments en medewerkersonderzoeken. Op uw vraag en naar uw behoefte kunnen we inzetten wat nodig is. 

Het is nodig om met regelmaat stil te staan en te werken aan het team. Team coaching is daar een effectief middel voor.

Soms kan 1 opruim- en opbouw-sessie al voldoende ruimte geven om weer zelf door te kunnen. In andere situaties is het goed om een aantal keer met een team aan de slag te gaan. Het coachen van de manager/leidinggevende kan onderdeel zijn van dit traject.

Neem voor meer informatie contact met ons op. 

bottom of page